Vraagbaak

Dorpsplein Heesch : de sociale vraagbaak

Dorpsplein Heesch is er om te helpen bij vragen over de instanties die binnen Heesch hulp bieden bij jeugdproblematiek, zorg, welzijn en werk & inkomen. Er is meer verantwoordelijkheid bij de burger komen te liggen. Hoe zelfstandiger u blijft, hoe beter het is. De regels voor ondersteuning zijn echter niet altijd makkelijk en u wilt er wel eens een verkennend gesprek over.

Wat kan ik zelf doen?
Kan mijn familie mij helpen?
Kan iemand uit de omgeving helpen?  
Welke voorzieningen zijn er?

We willen graag dat mensen langer zelfstandig blijven. Dat mensen, ouderen en jongeren, in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Soms kan dat alleen als zij wat ondersteuning krijgen. Bij voorkeur is dat van familie, buurtgenoten en vrienden, maar soms heeft u hulp nodig van derden. 

Dorpsplein Heesch heeft goede contacten met de gemeente en de verschillende dienstverleners op het gebied van jeugdhulp, zorg, welzijn en werk & inkomen. Als u er niet uitkomt, dan helpt Dorpsplein Heesch u graag met raad en daad. Zodat u er niet alleen voor staat en snel de juiste informatie ter beschikking heeft.

Komt er voor Heesch één toegangsloket op sociaal terrein?

Vlak voor de kerstdagen heeft het bestuur van het Dorpsplein overleg gehad met vertegenwoordigers van de gemeente Bernheze en Ons Welzijn. Het doel van dit gesprek was om de mogelijkheid te onderzoeken om  één informatief loket voor Heesch van de grond te krijgen. Dit informatiepunt zal in de Pas worden gevestigd en moet alle werkdagen van de week bereikbaar zijn. Telefonisch, via de mail, maar ook door gewoon even binnen te lopen, waar direct contact met een medewerker mogelijk is. Het doel is om voor iedereen op een publieksvriendelijke manier bereikbaar te zijn en dat vragen en/of problemen effectief worden opgelost.

Nu kunnen bewoners met hun vragen op het terrein van welzijn, zorg, inkomen, etc. op diverse plekken terecht.  Juist deze versnippering blijkt verwarring en vertraging in de hand te werken. Bovengenoemde partijen streven in principe naar een “één loket-oplossing”. Omdat dit natuurlijk gevolgen heeft voor zowel de werkwijze van de Gemeente als Ons Welzijn en de Pas, wordt er de komende maanden gewerkt aan de uitwerking van deze plannen. Het is zeker de bedoeling ook andere professionele en vrijwilligers organisaties hierbij te betrekken.

Dorpsplein Heesch zal actief bijdragen daar waar mogelijk aan de verdere realisatie van de plannen. Hangende deze nieuwe ontwikkeling, is besloten om het wekelijkse spreekuur op donderdagochtend in de Pas met ingang van 1 januari 2018  stop te zetten. In de hoop dat er iets moois en nuttigs voor in de plaats zal komen! Daar zullen onze vrijwilligers graag aan bijdragen

 

 

samenwerken

Contact:

Dorpsplein Heesch
Misse 4
5384 BZ  HEESCH
Tel. 06 – 21 48 14 14
vraag@dorpspleinheesch.nl

Het Dorpsplein is momenteel alleen via de telefoon of via de mail bereikbaar.