Laagdrempelige dagbesteding voor actieve ontmoeting in de Pas

De laagdrempelige dagbesteding is op woensdag 31 2017 mei van start gegaan. Deze dagbesteding, waarvoor géén WMO- of WLZ-indicatie nodig is, is een initiatief van Dorpsplein Heesch, de sociale vraagbaak, in samenwerking met professionals van Dienstencentrum Heelwijk.

De laagdrempelige dagbesteding vindt wekelijks plaats op woensdagmiddag, van 14.00 tot 16.30 uur, in Cultureel Centrum de Pas aan de Misse 4. “Getrainde vrijwilligers van het Dorpsplein organiseren diverse gevarieerde activiteiten en ontmoetingen, met ondersteuning van professionals van Dienstencentrum Heelwijk. Met deze vorm van dagbesteding wordt hopelijk de last van mantelzorgers voor een klein deel verlicht.

Meedoen?
Er is sinds januari weer een enkele plek vrij voor de dagbestedingsgroep. In totaal zal een groep bestaan uit 8 tot 12 personen. Heeft u belangstelling voor deze vorm van dagbesteding of wilt u meer weten? Dan kunt u contact opnemen met Sandy, tel.06 – 38241901 of Peter, tel. 06 – 29558106 of de activiteitenbegeleiding van Heelwijk, tel. 0412 – 465551. Na aanmelding beoordeelt de consulent van Heelwijk in overleg met de coördinator van Dorpsplein Heesch of deelname aan de dagbesteding passend en mogelijk is. Omdat de gemeente deze dagbesteding financieel ondersteund, is de eigen bijdrage maar 2 euro per keer.