Stichting Dorpsplein Heesch is op 29 februari 2016 officieel opgericht. De Stichting bestaat op dit moment uit een werkbestuur en een 10-tal vrijwilligers. Dorpsplein Heesch stelt zich statutair ten doel:

 • Het inrichten van een fysiek en virtueel ontmoetings-, informatie- en verwijspunt waar burgers van Heesch naartoe en terecht kunnen met vragen rond zorg/mantelzorg, welzijn, wonen, werk, inkomen en vrijwilligerswerk.
 • Het bieden van een luisterend oor, het aanbieden van hulp bij het verduidelijken van vragen van burgers en het informeren en doorverwijzen van burgers.
 • Het vervullen van een voortrekkers-, ondersteuners-, en intermediairfunctie bij de invulling van huidige en toekomstige witte vlekken in het sociale domein.
 • Het bevorderen van samenwerking en synergie tussen alle betrokken organisaties in het sociaal domein.

Plannen 2020 en verder : doel is om bij de verwezenlijking hiervan van het begin af aan samen te werken met partners (professionele en vrijwilligers organisaties) uit het sociaal domein samen te werken. De statutaire doelen zijn als volgt verder uit gewerkt:

 • Actieve bijdrage leveren aan de projecten van Samen Heesch (voorkomen sociaal isolement en Helpende Handjes Heesch)
 • Dagbesteding voor mensen zonder indicatie op de woensdagmiddag in samenwerking met Heelwijk  (gerealiseerd).
 • Laagdrempelig informatie loket i.s.m. Ons Welzijn, De Pas en Gemeente. (nog niet gerealiseerd)
 • Activering in de wijken, aanpak vernieuwen en van meet af aan samen optrekken met buurtambassadeurs, actieve leden van vrijwilligersorganisaties en zo mogelijk professionele organisaties. (gerealiseerd) Onder andere door:
 • Oprichting van ‘Vrouwennetwerk ‘Heesch’ per januari 2018 en in stand gehouden
 • Verzorgen cursus valpreventie in samenwerking met Fysiocentrum Heesch op de maandagmiddag oktober 2018 (gerealiseerd; 4x per jaar)
 • Ondersteunen van de Soos zonder naam, een club, die in 2020 50 jaar bestaat en bijeenkomt in De Pas
 • Onderhouden en promoten van www.hulpwijzer-bernheze.nl  en www.samsambernheze.nl

Het bestuur bestaat vanaf januari 2020 uit de volgende personen:

 • Clemens Wubbels ; voorzitter, contacten lokaal, regionaal, 1 loket
 • Wibet Eshuis; secretaris, penningmeester, vrouwennetwerk, Hulpwijzer Bernheze
 • Rudo Romijnders ; PR, fondsenwerving, sponsoring, valpreventie
 • Antoon van den Hurk ; dagbesteding
 • Sandy Meeuwsen; dagbesteding, buurtprojecten
 • Bert Bakker; fondsenwerving, mobiliteit

Afscheid Peter Sleegers – december 2019