De Soos is op zoek naar nieuwe leden en nieuwe activiteiten. Wie komt ons versterken?

De ‘ Sociëteit zonder naam’ is een vereniging, die volgend jaar 50 jaar bestaat in Heesch. Oorspronkelijk bedoeld voor Heeschenaren, die arbeidsongeschikt waren geworden. Zij kwamen al in de oude Pas bij elkaar om een praatje te maken, te biljarten, een kaartje te leggen, een potje te darten of wat dan ook. En tot op de dag van vandaag doen zij dat nog steeds. Op maandag- en vrijdagmiddag.
Op dit moment ligt de nadruk vooral op biljart en kaarten; er is een vaste groep bezoekers, die naar De Pas komen op zoek naar gezelligheid. Maar wat blijkt: De ‘ Sociëteit zonder naam’ is ook een goed bewaard geheim in Heesch. Bekend bij de leden, nog veel te onbekend in Heesch.En dat is jammer.
Het 50-jarig jubileum is een unieke gelegenheid om daar verandering in te brengen. De Soos is onlangs een samenwerking aangegaan met het Dorpsplein Heesch. Het Dorpsplein steunt de huidige bestuursleden bij de promotie van hun mooie initiatief en beheren van de financiën. En veel belangrijker: ze gaan op zoek naar nieuwe leden en nieuwe activiteiten.
Bij deze nodigen we geïnteresseerden van harte uit om op maandag en vrijdagmiddag eens binnen te lopen in De Pas, zaal d’n Herd. We vinden het leuk om nieuwe leden te verwelkomen; samen denken we graag na over nieuwe activiteiten. En misschien wordt het tijd om na 50 jaar De Soos een naam te geven!
(informatie: tel. 06-25 09 65 83)