Er zijn twee manieren om bij de gemeente Bernheze een Wmo-aanvraag te doen (Wet maatschappelijke ondersteuning):
  1. Telefonisch melden bij het klantenservice loket Tel: 14 0412. Na het doorgeven van naam, geboortedatum, telefoonnummer en waar U hulp voor aanvraagt, neemt de Wmo-consulent binnen een paar dagen contact met U op.
  2. Melden via de website van de gemeente: www.bernheze.org.  Na het invullen van het meldingsformulier neemt de Wmo-consulent binnen een paar dagen contact met U op.
  3. Daarna volgt een gesprek bij u thuis tussen u en de Wmo-consulent.
Hebt u onafhankelijke hulp nodig bij uw gesprek met de gemeente?
Ook is het mogelijk om via de gemeente ondersteuning te krijgen bij het voeren van het zogenaamde ‘ keukentafelgesprek’. Tijdens dit gesprek wordt onderzocht op welke wijze uw problemen kunnen worden aangepakt. Degene, die u kan bijstaan hiermee noemt men een cliëntondersteuner. Dit kan de mantelzorgmakelaar zijn, of iemand van de Stichting MEE.
Wilt u voordat u naar de gemeente gaat, hierover nog meer weten?
Loop dan even binnen tijdens ons spreekuur op dinsdag- en donderdagochtend. Onze vrijwilligers helpen u graag!