Zou je meer contact met Nederlanders willen hebben en wil je de deur wel eens uit? Meld je dan aan bij het vrouwennetwerk Heesch.

Sinds twee jaar is er een actief vrouwennetwerk in Heesch, die elkaar 2x per maand ontmoeten. Dit netwerk is ontstaan in samenwerking Dorpsplein, Vluchtelingenwerk en Ons Welzijn. Er zijn Nederlandse vrouwen lid, maar er zijn ook nieuwkomers, die graag echte Hissenaren willen worden. Doel is om elkaar te leren kennen, elkaar te helpen en van […]

Lees meer

Vrouwennetwerk zoekt nieuwe leden

Sinds 2 jaar is er in Heesch een vrouwennetwerk waarbij Nederlandse en vrouwen van buitenlandse afkomst elkaar ontmoeten en versterken. De ontmoetingen vinden vrijwel altijd op donderdagochtend plaats en leiden tot onderling contact tussen statushouders en hun dorpsgenoten. Goed voor de taal, maar ook leuk om elkaar beter te leren kennen. Vind je het leuk […]

Lees meer

Op zoek naar ontmoeting en ontspanning?

De Soos is op zoek naar nieuwe leden en nieuwe activiteiten. Wie komt ons versterken? De ‘ Sociëteit zonder naam’ is een vereniging, die volgend jaar 50 jaar bestaat in Heesch. Oorspronkelijk bedoeld voor Heeschenaren, die arbeidsongeschikt waren geworden. Zij kwamen al in de oude Pas bij elkaar om een praatje te maken, te biljarten, […]

Lees meer

Beschermingsbewind en mentorschap

De Raad Gecoördineerd Ouderenwerk (RGO) Heesch organiseert in samenwerking met  Dorpsplein Heesch en ONS Welzijn een WMO themabijeenkomst over actuele onderwerpen.  Op 31 maart kwamen een tweetal belangrijke onderwerpen  als Beschermingsbewind en Mentorschap aan de orde Meer informatie over deze onderwerpen: curatele_bewindenmentorschap_augustus2016

Lees meer

Hoe doe je een WMO aanvraag?

Er zijn twee manieren om bij de gemeente Bernheze een Wmo-aanvraag te doen (Wet maatschappelijke ondersteuning): Telefonisch melden bij het klantenservice loket Tel: 14 0412. Na het doorgeven van naam, geboortedatum, telefoonnummer en waar U hulp voor aanvraagt, neemt de Wmo-consulent binnen een paar dagen contact met U op. Melden via de website van de gemeente: […]

Lees meer

Officiële opening Dorpsplein Heesch

Op 2 februari is het Dorpsplein Heesch feestelijk geopend in de Pas. Er waren zo’n 50 genodigden. Wethouder J. Glastra van Loon verrichtte de officiele openingshandeling. Hij prikte oude instanties en begrippen door, waardoor  o.a.  Dorpsplein Heesch tevoorschijn kwam. Kernthema’s van het Dorpsplein zijn: ‘ontmoeten, informeren en doorverwijzen’. Na een tweetal korte toespraken, gaf For Mineur een […]

Lees meer

Dorpsplein Heesch met verve uit de startblokken

Sinds 26 januari houdt Dorpsplein Heesch elke week zitting in de Pas. Op de begane grond, zaal d’n Herd. Op dinsdagochtend is iedereen van harte welkom tussen 9.30 tot 12.00 uur ; op donderdag van 18.30 tot 21.00 uur. Je kunt gewoon langskomen voor de gezelligheid. Maar ook met vragen op het gebied van jeugdhulp,zorg en welzijn, werk en […]

Lees meer