Van Raad van Advies naar Samen Heesch

Tijdens de vergadering van 21 november j.l. is na discussie besloten per 2018 vanaf het begin af aan, daar waar mogelijk, samen te werken aan het uitwerken, realiseren van gezamenlijke speerpunten.

Doel is dat we weten, wie wat doet; met elkaar energie richten op gezamenlijke doelen. Wellicht vanuit één gezamenlijk budget. Een belangrijk thema hierbij is: hoe bereiken we de (onbereikbare) kwetsbare burgers in ons dorp

Aan het einde van de bijeenkomst wordt opgeroepen in januari weer bij elkaar te komen, om de gezamenlijke plannen voor 2018 te inventariseren en afspraken te maken m.b.t. de verdere uitwerking.

Inmiddels is er onder leiding van een extern bureau een traject gestart waarbij vrijwilligers en professionele organisaties op het sociaal domein begonnen zijn om gezamenlijke speerpunten te benoemen en uit te werken.

Toen de stemming er tijdens de eerste bijeenkomst goed inzat, zijn de deelnemers in groepjes gaan brainstormen over vier thema’s waar ze gezamenlijk aan willen werken. Vervolgens zijn deze thema’s gepresenteerd en gegroepeerd. Het werd vrijwel meteen duidelijk dat de verschillende groepjes aan dezelfde vier hoofthema’s samen willen werken.

Als centrale thema’s zijn gekozen:

  • Een toegangsloket voor Heesch op sociaal, maatschappelijk terrein
  • Talent centraal; iedereen binnen Heesch actief of krijgt hulp, indien gewenst
  • Voorkomen van sociaal isolement
  • Elke Heeschenaar duurzaam zelfredzaam.

Het is de bedoeling dar er nog voor deze zomer per thema een plan van aanpak ontwikkeld is