Stichting Dorpsplein Heesch is op 29 februari 2016 officieel opgericht. De Stichting bestaat op dit moment uit een werkbestuur en een 15-tal vrijwilligers. Dorpsplein Heesch stelt zich statutair ten doel:

 • Het inrichten van een fysiek en virtueel ontmoetings-, informatie- en verwijspunt waar burgers van Heesch naartoe en terecht kunnen met vragen rond zorg/mantelzorg, welzijn, wonen, werk, inkomen en vrijwilligerswerk.
 • Het bieden van een luisterend oor, het aanbieden van hulp bij het verduidelijken van vragen van burgers en het informeren en doorverwijzen van burgers.
 • Het vervullen van een voortrekkers-, ondersteuners-, en intermediairfunctie bij de invulling van huidige en toekomstige witte vlekken in het sociale domein.
 • Het bevorderen van samenwerking en synergie tussen alle betrokken organisaties in het sociaal domein.

Afscheid van medeoprichter en bestuurslid Marianne van de Hulsebeek:

 • marianne-en-clemens-klein

Plannen 2018 en verder : doel is om bij de verwezenlijking hiervan van het begin af aan samen te werken met partners (professionele en vrijwilligers organisaties) uit het sociaal domein samen te werken.

De statutaire doelen zijn sinds 2017 als volgt verder uit gewerkt:

 • Dagbesteding voor mensen zonder indicatie (gerealiseerd).
 • Laagdrempelig informatie loket i.s.m. Ons Welzijn, De Pas en Gemeente, incl. website , sociale wegwijzer en Samsam. (nog niet gerealiseerd)
 • Activering in de wijken, aanpak vernieuwen en van meet af aan samen optrekken met buurtambassadeurs, actieve leden van vrijwilligersorganisaties en zo mogelijk professionele organisaties. (gerealiseerd) Onder andere door:
 • Oprichting van ‘Buur(t)vrouwennetwerk ’t Rul’ per januari 2018 (gerealiseerd)
 • Cliënten en hun mantelzorgers (nog niet gerealiseerd)
 • Mobiliteit en vervoer (nog niet gerealiseerd)

Het bestuur bestaat  sinds  januari 2017 uit de volgende mensen:

 • Clemens Wubbels ; voorzitter, contacten lokaal, regionaal
 • Wibet Eshuis; secretaris, penningmeester, infopunt, buurtvrouwennetwerk
 • Rudo Romijnders ; PR, fondsenwerving, sponsoring, buurtprojecten
 • Peter Sleegers; dagbesteding
 • Sandy Meeuwsen; dagbesteding, buurtprojecten
 • Bert Bakker; fondsenwerving, mobiliteit