We willen mensen bewustmaken van hun gezondheid en wat je nog kunt ook al ben je ouder……!
Op een interactieve manier 55-plussers bewustmaken van hun eigen gezondheid. Dat willen de initiatiefnemers
Overleggroep Ouderen Bernheze (OOB) met ondersteuning van de gemeente Bernheze en de GGD Hart voor
Brabant bereiken met deze theatervoorstelling ‘…..En ze leefden nog lang en gelukkig’.
De voorstelling wordt in 2019 drie keer uitgevoerd. Voorstelling 1: vrijdag 17 mei De Pas Heesch.
Voorstelling 2: vrijdag 13 september Nesterlé Nistelrode. Voorstelling 3: vrijdag 4 oktober De Stuik
Vorstenbosch. Voor de voorstelling in Heesch op 17 mei aanstaande worden de mensen o.a. via een flyer
uitgenodigd. Mensen kunnen zich ook aanmelden bij de plaatselijke KBO of digitaal aanmelden via
secretaris@kboheesch.nl
Alle voorstellingen zijn gratis.
Na de voorstelling is er gelegenheid om met elkaar en met professionals na te praten.
Noteer in uw agenda: vrijdagmiddag 17 mei (aanvang 14.00 uur (inloop vanaf 13.00 uur)