Samen Heesch

Er is onder leiding van een extern bureau een traject gestart waarbij vrijwilligers en professionele organisaties op het sociaal domein begonnen zijn om gezamenlijke speerpunten te benoemen en uit te werken.

Toen de stemming er tijdens de eerste bijeenkomst goed inzat, zijn de deelnemers in groepjes gaan brainstormen over vier thema’s waar ze gezamenlijk aan willen werken. Vervolgens zijn deze thema’s gepresenteerd en gegroepeerd. Het werd vrijwel meteen duidelijk dat de verschillende groepjes aan dezelfde vier hoofthema’s samen willen werken.

Als centrale thema’s zijn gekozen:

 • Een toegangsloket voor Heesch op sociaal, maatschappelijk terrein
 • Talent centraal; iedereen binnen Heesch actief of krijgt hulp, indien gewenst. Dit thema is gewijzigd in Heesche helpende handjes
 • Voorkomen van sociaal isolement
 • Elke Heeschenaar duurzaam zelfredzaam.

Sinds het najaar van 2018 is begonnen deze thema’s gezamenlijk uit te werken. De regie voor het ene toegangsloket is naar de Gemeente gegaan. De projecten ‘voorkomen van sociaal isolement’ en ‘Heesche helpende handjes zijn van start gegaan. Het blijkt nu nog lastig om voldoende vrijwilligers te vinden, die actief een bijdrage willen leveren.

 

Deelnemers aan samen Heesch zijn:

 • Dorpsplein Heesch

 • Integraal gehandicapten platform Bernheze (IPG)

 • Graag Gedaan

 • Horizon

 • KBO

 • Stichting Gezondheidsvoorlichting

 • Schuldhulpmaatje

 • Raad gecoordineerd ouderenwerk

 • Vluchtelingenwerk

 • Team Armoedepreventie

 • BrabantzorgBrabantwonen

 • De PasBibliotheekMaxzorg,

 • Gemeente Bernheze

 • Bernheze dementievriendelijk

 • Ons Welzijn :

ONS welzijn is de naam van de nieuwe welzijnsorganisatie in de gemeente Bernheze, die op 1 januari 2016 is ontstaan uit de fusie tussen Aanzet, RIGOM, Vivaan en een deel van MEE Noordoost Brabant.

ONS welzijn is er voor mensen van alle leeftijden, met een vraag of idee op het gebied van welzijn, het gezin, opvoeden, opgroeien, (aangepast) wonen, financiën of een psychosociale vraag. Of met plannen om iets te leren, voor een ander iets te doen of de leefbaarheid in eigen buurt te verbeteren. We helpen op weg om een oplossing te vinden.

In Bernheze werken veel van de medewerkers in Basisteams Jeugd en Gezin en Sociale Teams in de wijken en dorpen. Daarnaast zijn er veel vrijwilligers betrokken bij de organisatie. Zij houden gezelschap, ontlasten mantelzorgers, geven cursussen taalverwerving, verzorgen begeleid vervoer, doen boodschappen, helpen bij de administratie, verzorgen jongeren werk, doen klusjes, bieden schuldhulpverlening en nog veel meer.

Basisteam Jeugd en Gezin voor gezinnen en jongeren
In een Basisteam Jeugd en Gezin zitten professionals met diverse achtergronden zoals jeugdgezondheidszorg, jeugd- en schoolmaatschappelijk werk, jeugdpsychologie, jeugd met een beperking, bijzondere opvoed- en opgroeiondersteuning en veiligheid. Voor advies bij opvoeden en opgroeien voor alle inwoners tot 23 jaar.

Volwassenen en ouderen kunnen terecht bij het Sociaal Team in Heesch
Het Sociaal Team is er voor mensen vanaf 23 jaar. In een Sociaal Team zitten professionals met achtergronden zoals sociaal cultureel werk, ouderenadvies, maatschappelijk werk en leven met een beperking. Bovendien ook een wijkverpleegkundige en Wmo-consulent. Het Sociaal Team kan helpen bij het ontwikkelen van uw eigen sociale netwerk en wijzen op passende hulp of vrijwilligerswerk.

ONS welzijn: 088 374 25 25 | www.ons-welzijn.nl
Basisteam Jeugd & Gezin: info@centrumjeugdengezin-maasland.nl
Sociaal team: info@sociaalteambernheze.nl